GÜNCEL BİLGİLER


Üye veya yakınları, vefat olayını Cenaze Fonu'na bildirdikten sonra ve atf-Cenaze Nakil Yardımlaşma Fonu Yönetim Kurulu destek verilmesini onayladığ takdirde, atf - Cenaze Nakil Yardımlaşma Fonu aşağıda belirtilen hususları yerine getirmek üzere bir Cenaze Nakil Firması nı görevlendirir.

a) Resmi makamlar nezdindeki işlemler

b) Cenazenin İslami usullere göre yapılması gereken dini hizmetleri, yıkanması ve kefenlenmesi

c) Uluslararası standartlara uygun şekilde tabutlanması

d) Cenazenin havaalanına kadar taşınması ve gidilen havaalanından alınıp, defnedileceği yere kadar götürülmesi (Bu hizmet sadece Türkiye için geçerlidir).