GÜNCEL BİLGİLER


01.07.2022 Tarihinden itibaren geçerli olacak, Kayıt ücreti olarak atf - Cenaze Nakil Yardımlaşma Fonu’na, ödemesi gereken yaşına uygun bağış bedelleri aşağıdaki gibi dir. (Eşlerden yaşı büyük olan nazarı-itibara alınır)

18 – 30 ( 60,- € )

31 – 50 ( 75,- € )

51 – 60 ( 100,- € )

65 – 69 ( 200,- € )

70 yaşına girenler FON`a üye olamazlar.

Üye kayıt olduğu yıl kayıt parasını öder, Masraf payı ödemez.ATF-Cenazefonu