GÜNCEL BİLGİLER


01.07.2022 Tarihinden itibaren geçerli olacak, Kayıt ücreti olarak atf - Cenaze Nakil Yardımlaşma Fonu’na, ödemesi gereken yaşına uygun bağış bedelleri aşağıdaki gibi dir. (Eşlerden yaşı büyük olan nazarı-itibara alınır)


18 – 30 ( 60,- € )


31 – 50 ( 75,- € )


51 – 60 ( 100,- € )


61 – 65 ( 150,- € )


66 – 69 ( 200,- € )


70 yaşına girenler FON`a üye olamazlar.


Üye kayıt olduğu yıl kayıt parasını öder, Masraf payı ödemez.
ATF-Cenazefonu